Poslední videa
video

video

video

Kontakt


Jan Raiskub

7r@email.cz

323-730-623
Facebook Like
langthis!


Hiearchie článků
Rozcestník » xx » Nástroje; marketingový informační systém
Nástroje; marketingový informační systém

Nástroje marketinguMarketing jako strategický proces uvnitř firmy využívá k realizaci procesu několik nástrojů, které souvisí s jejich použitím v průběhu celého procesu, který má 3 fáze:
•    Přípravná fáze
•    Realizační fáze
•    Kontrolní fáze
V první fázi ( přípravné ) se využívají nástrojů:
•    Informační audit (jedná se o audit informací, které potřebuje pro rozhodování a realizaci marketingové oddělení; výsledkem auditu je souhrn informací a časové hledisko pro včasnou aktualizaci)
•    Marketingový informační systém - MIS (sestává z interního informačního systému, marketingového výzkumného systému a marketingového zpravodajského systému ) . Každá část z MIS zajišťuje odlišný druh informací.
•    Analýzy (SWOT matice, GAP, BSC matice, GE matice atd . )
Ve druhé (realizační fázi ) je využíván nejdůležitější nástroj marketingu - tzv. Marketingový mix (viz dále ). Ve třetí fázi (kontrolní )  využívá marketing několik nástrojů. Jedná se zejména o analýzy ekonomických ukazatelů (efektivnost vynaložených prostředků, rentabilita, návratnost atd . ) , obchodních ukazatelů (obrat, ziskovost atd . ) Součástí nástrojů, které jsou využívány v této fázi procesu je samozřejmě interní informační systém, který představuje základní studnici informací o obratech, zakázkách, zisku a pokud je jeho součástí i CRM systém a nebo pokud se jedná o komplexní ERP systém, pak obsahuje i cenné informace o zákaznících, o ekonomice firmy a mnoho dalších informací.
 


 


Marketingový informační systém


 


Marketingový informační systém (zkráceně MIS ) je v podstatě nástroj, kterým se vyhodnocují získaná data. Každá firma si v prvé řadě vytváří systém jakým způsobem a jaké informace chce získávat.[4] Proces získávání dat se označuje jako marketingový výzkumný systém, ten má nejen aktivně vyhledávat marketingové informace, ale měl by i umět popisovat a vysvětlovat současný stav. Znamená to, že by měl sledovat a prognózovat trendy celého odvětví.[5] V menších firmách, které nemají informační systém se sice také hovoří o „systému“, ale předávání informací z jednotlivých útvarů probíhá skrze e-mail, sdílené disky nebo jiné způsoby komunikace.
V externím prostředí jsou další dva systémy, jeden má za úkol sbírat data sekundárního charakteru (výkonnost ekonomiky, demografický vývoj, informace o odvětví, legislativním omezení a další informace o vnějším prostředí ). Tento tzv. Marketingový zpravodajský systém (MZS ) hraje svou významnou úlohu v drtivé většině proto, že získání sekundárních dat je ve srovnání s primárními daty velmi levné. Vzhledem k nemožnosti získávat všechny důležité informace o trhu a okolním prostředí není v moci marketéra, musí mu pomáhat i zaměstnanci, obchodníci, zákaznický servis, nákupčí aj., kteří přicházejí do styku s tímto prostředím a znají ho nejlépe. Musí tedy plnit roli tzv. „čidel“. Poslední část MIS je tzv. Marketingový výzkumný systém (MVS ) . U dat, které nikdo nezpracovává, je zapotřebí provést vlastní průzkum, který zajistí přísun těchto informací. Výhoda průzkumu je v jedinečnosti a možnosti selekce dat, o které se zajímáme. Navíc výsledky vlastního průzkumu nejsou sdíleny s ostatními konkurenty veřejně a díky tomu může firma získat konkurenční výhodu. Naopak velkou nevýhodou jsou finanční náklady a nebo náročnost na specialisty, kteří mají s průzkumy trhu zkušenosti. Vždy je tedy nutné vyhodnotit, zda relativně draze získané informace, jsou efektivní. Obecně platí, že marketingový průzkum provádíme v souvislosti s nějakým tématem, za nějakým konkrétním účelem (třeba abychom si něco potvrdili či vyvrátili ) . Pro cílování je tato poslední část marketingového informačního systému nejdůležitější, protože podrobně popisuje jednotlivé segmenty, navíc dle námi zadaných kritérií, které chceme sledovat, analyzovat a dále s nimi pracovat.


Komentáře
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte první kdo vloží svůj komentář.
Přidat komentář
Jméno:

Validační kód
Validační kód


Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště senebo se registrujte pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.
Stiforp menu
o STIFORPu
Zisk/výdělek
Nástroje v balíčku
FAQ - časté otázky
Jak zaplatit členství
Důkaz příjmu
Mate nejake otazky, nebo blizsi zajem ?
Mate nejake otazky, nebo blizsi zajem ??

Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.


Vytvoreno 2012